Investicinės kryptys

Investicinių galimybių žvalgomės įvairiose veiklos srityse bei verslo sektoriuose, priklausomai nuo mūsų ar mūsų partnerių kompetencijos toje srityje, investicijų grąžos galimybių, investicijų rizikingumo ir investavimo trukmės, tačiau labiausiai koncentruojamės į šias sritis:

Aplinkosauga ir ekologija

Tokios investicijos gali būti susijusios su atliekų tvarkymu, atliekų perdirbimu, vandens ir oro valymu, kenksmingų medžiagų utilizavimu, naujų produktų iš atliekų gaminimu pagal žiedinės ekonomikos konjunktūrą ir panašiai. Teikiame prioritetą minėtose srityse veikiančioms įmonėms arba startuoliams.

Alternatyvi energetika

Tokios investicijos gali būti susijusios su vėjo, saulės, hidro, geotermine, biodujų ar kitokia energetika, vandenilio išgavimo ir konvertavimo technologijomis. Taip pat turime interesą investuoti į efektyvias ir inovatyvias energijos kaupimo, perdavimo, taupymo ar transformavimo sistemas ar tokių sistemų infrastruktūros kūrimą.

Sveikatos apsauga

Tokios investicijos gali būti susijusios su specializuotos įrangos, skirtos ligų prevencijai, ligų diagnostikai ar organizmo funkcijų stebėjimui kūrimu, medicininių gydymo ir kitokių medicininių prietaisų kūrimu ir tobulinimu, informacijos apdorojimo ir analizės sistemų kūrimu bei sveikatos apsaugos sistemos tobulinimu ir pan.

Robotika ir dirbtinis intelektas

Tokios investicijos gali būti susijusios su inovatyvių automatizuotų sistemų kūrimu bei diegimu pramonėje ar kitose veiklos sferose. Domimės investicijomis į dirbtinio intelekto sistemas, kurios skirtos finansų, investicijų ir rizikos valdymui, finansų prognozavimui, verslo finansų valdymui, projektų valdymui, socialinių procesų analizei ir planavimui.