Patirtis

Bendrovės komandą sudaro vidinio bendrovės partnerio statusą turintys asmenys. Esama bendrovės komanda turi patirties pritraukiant finansavimą įmonėms ir projektams, turi patirties investicinių projektų valdyme ir jų įgyvendinime, verslo pirkime, jų vertės didinime ir pardavime. Yra sukaupta nemaža patirtis investuojant ir valdant tiek realųjį, tiek ir finansinį turtą. Dauguma komandos narių yra sukūrę ir išplėtoję ne vieną savo verslą. Turima patirties dirbant tiek su sėkmingais, tiek ir su nesėkmingais verslais, kuomet buvo patirti projektų žlugimai, įmonių bankrotai bei lėšų praradimai. Visa tai lėmė vertingos patirties ir žinių sukaupimą, veikimo galimybių išplėtimą bei racionalų ir pragmatišką požiūrį į riziką. Kai kurie komandos nariai yra dalyvavę vystant verslus ir įgyvendinant investicinius projektus tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė, Danija, Islandija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Iranas, Rusija, Ukraina ir kitos šalys. Verslai ir investiciniai projektai buvo plėtoti statybos, gamybos pramonės, logistikos, prekybos, farmacijos, žemės ūkio, informacinių technologijų, sveikatingumo paslaugų ir kitose veiklos srityse bei sferose. Per 2005-2020 metų laikotarpį vidinių įmonės partnerių bendra patirtis ir įdirbis apima:

Įvykdyta projektų per:

0 mln. €

Pritraukta lėšų per:

0 mln. €

Parduota turto per:

0 mln. €

Sukurta vertės per:

0 mln. €