Trumpas pristatymas

Apie bendrovę

Bendrovė „Nexta Invest“ buvo įregistruota 2020 metais, kuomet ilgą patirtį specifinėse srityse turintys partneriai, sujungė savo jėgas, žinias bei kompetenciją ir pradėjo dirbti su investicijomis. Bendrovės specializacija – perspektyvių verslų ir verslo projektų atranka, jų finansavimas, vertės kėlimas ir pardavimas. Bendrovės komanda turi solidžios patirties susijusios su investicinių projektų vertinimu, vystymu, finansavimo pritraukimu, verslo ir investicijų valdymu bei pardavimu. Pagrindinė bendrovės paskirtis – investicinio turto ir finansinių aktyvų portfelio formavimas ir vertės investuotojams maksimizavimas per efektyvų realaus ir finansinio kapitalo valdymą.

Vizija

Tapti stambiu investiciniu holdingu, valdančiu solidų investicijų portfelį, sudarytą iš stabiliai vertę generuojančių verslų, nekilnojamo turto objektų bei dideles augimo perspektyvas turinčių startuolių.

Misija

Tapti patikima ir reikšminga jungtimi rytų Europos regiono ekonomikoje tarp galimybių ieškančio finansinio kapitalo ir realų ekonominį potencialą turinčių investicinių alternatyvų.

Tikslas

Dirbant su profesionaliais partneriais, turint plačias prieigas prie finansinių bei informacinių šaltinių, disponuojant unikalia duomenų analizės ir valdymo sistema bei valdant subalansuotą investicinį portfelį, kurti aukščiausią pridėtinę vertę savo bendrovėms, partneriams ir investuotojams.

Kompanijos vertybės

Orientacija į rezultatą

Ambicingų tikslų kėlimas, tikslų suvokimas, kryptingas komandinis darbas bei koncentracija į darbo rezultatus, tai esminės mūsų verslo vertybės, kurios visada užtikrins mums galimybes augti ir tobulėti.

Patirtis ir kompetencija

Komandinė patirtis ir žinios investavime, verslo, finansų bei rizikos valdyme, kapitalo pritraukime, derybose bei strateginiame planavime, tai vertybės, kurių pagrindu kuriama aukščiausia pridėtinė vertė.

Išskirtinumo siekis

Nestandartinis mąstymas, naujausių sprendimų pritaikymas, inovacijos ir jų skatinimas, nuolatinės naujų galimybių ir įžvalgų paieškos, tai vertybės, kurios leis mums visada kurti ir išlaikyti išskirtinumą rinkoje.

Atkaklumas ir atsakomybė

Iniciatyvumas, energija ir veržlumas, nebijojimas pagrįstai rizikuoti ir užtikrintai judėti pasirinkta kryptimi, prisiimant atsakomybę už savo veiksmus ir jų rezultatus, tai mūsų verslo pamatinės vertybės.