Esminiai akcentai

I. PATIKIMUMO SIEKIS

  • 1. Patyrusi komanda. Vidiniai bendrovės partneriai, tai 12-25 metų profesinę patirtį turintys, talentingi ir atsakingi žmonės, kurie kuruoja tas sritis, kuriose jų talentai atsiskleidžia geriausiai. Tai žmonės pasiekę aukštumas savo srityse. Tai investuotojai ir verslo savininkai, patys išvystę ir pardavę ne vieną verslą, bendrai įgyvendinę ne vieną dešimtį investicinių projektų.
  • 2. Profesionali pagalba. Dirbame tik su patyrusiais ir savo sritį išmanančiais išoriniais verslo partneriais, kurie atsakingai ir profesionaliai atlieka pavestus darbus ir užduotis. Turime partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurių kompetencija apima finansus, teisę, vadybą, marketingą, investicinių projektų valdymą, inžineriją, energetiką bei kitas sritis ir sektorius.
  • 3. Atsakingas požiūris. Mūsų versle smulkmenų nebūna. Analizuojant, vertinant, planuojant, investuojant, valdant ir parduodant – į viską žiūrime rimtai ir su didžiausia atsakomybe. Savo finansavimo, bendradarbiavimo ir kitų partnerių, interesų apsaugai, taikome šiuolaikinius finansų inžinerijos instrumentus ir teisinius svertus.

II. SISTEMIŠKUMO SIEKIS

  • 1. Programinis investicijų vertinimas. Sėkmingas investavimo procesas prasideda nuo teisingai pasirinktų investicijų. Todėl itin svarbiu momentu laikome investicijų analizę ir vertinimą. Šiam procesui atlikti naudojame specialiai tam sukurtas programas ir sisteminius algoritmus, kurie padeda greitai ir efektyviai analizuoti ir įvertinti investicijas, numatyti jų perspektyvumą bei rizikingumą.
  • 2. Sisteminis investicijų ir turto valdymas. Dirbame pagal griežtą investavimo strategiją. Visada investuojame su nustatyto dydžio atsargos norma. Didindami turto vertę naudojame savo patikrintas strategijas, metodus ir modelius, kuriuos nuolat tobuliname. Investicijų valdyme naudojame pagalbines sistemas, kurios leidžia priimti finansų logika pagrįstus turto valdymo ir portfelio korekcijų sprendimus.
  • 3. Programinis rizikos bei finansų valdymas. Bendrovės finansams ir rizikai valdyti bei veiklos finansiniam monitoringui vykdyti naudojame į veiklą adaptuotą ir specialiai tam sukurtą algoritmų sistemą. Tokia sistema leidžia efektyviai planuoti finansinius srautus, matyti investicijų rizikingumą, galimas apyvartumo problemas ir galimybes investuoti bei prisiimti papildomą riziką.

III. IŠSKIRTINUMO SIEKIS

  • 1. Investicijos į informaciją. Šio amžiaus pagrindinė prekė yra informacija. Tie, kas prie jos prieina, ją valdo ir moka ja pasinaudoti – gali reikšmingai padidinti savo kaiptalo vertę. Turėdami ir nuolat plėsdami savo informacinius kanalus, prieigas ir informacijos apdorojimo sistemas bei išnaudodami savo kompetencijos galimybes, siekiame kurti maksimalią vertę bendrovei bei jos investuotojams.
  • 2. Šiuolaikinė finansų inžinerija. Investicijų finansavimo procese, investavime, turto valdyme ir pardavime naudojame šiuolaikinius finansų inžinerijos įrankius, kurie suteikia žymiai platesnes investicijų valdymo ir kapitalo pritraukimo galimybes. Veikloje taikome 9 tipų specializuotus investicijų finansavimo modelius ir per 12 investicijų finansavimo instrumentų.
  • 3. Inovatyvių projektų vystymas. Siekdami konkurencinio išskirtinumo bei nepalyginamai didesnių plėtros ir augimo galimybių užsienio rinkose, bendrovė kurs ir plėtos savo, su investicine-finansine veikla susijusius, inovatyvius projektus. Šiuo metu vienas iš tokių išskirtinių, su bendrovės veikla susijusių IT projektų, yra kūrimo stadijoje.